➡️ Ijodiy (kasbiy) imtihonlar natijasi

  1. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 5-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  2. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 6-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  3. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 7-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  4. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 8-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  5. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 9-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  6. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 10-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  7. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 11-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  8. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 12-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari
  9. Buxoro davlat universitetida quyidagi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlarida 2024-yil 13-iyul sanasidagi kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo’yicha abituriyentlar to’plagan ballari